Artikli stolarski

 

Jelova daska 76 mm, I klasa, u dužinama 3 i 4 metra.

 

 

Jelova daska 48 mm, I klasa, prirodno i veštački osušena, u dužinama 3 i 4 metra. Idealna za štokove vrata.

 

 

Jelova daska 48 mm, ČPČ klasa, prirodno i veštački osušena, u dužinama 3 i 4 metra.

 

 

Jelova daska 24 mm, ČPČ klase, 3 i 4 metra dužine.

 

 

Jelova daska 24 mm, ČPČ klase u dužinama od 0,50 m do 2,50 m.

 

 

Suvi jelovi rezani elementi za prozore, dimenzija 72x86 mm (euroblok).

 

 

Suva bukova daska 25 mm, dužina od 1-2,20 metara.

 

 

Suva bukova daska 50 mm, dužina od 1-2 metra.